Het diplomazwemmen vindt plaats op de zaterdagen:

20 juni van 10:30 tot 12:00 uur
29 augustus 10:30 tot 12:00 uur