Abonnement - verkoop

Informatie abonnementen 2024

Het is weer zo ver; eindelijk staat er weer een nieuw zwemseizoen vor de deur.

Dat houdt ook in dat we u opnieuw vragen om uw abonnementen weer te activeren of als “nieuwe gast” een abonnement bij ons af te nemen. Voor 59 euro (of 49 euro voor jongeren) kunt u of uw kinderen het hele seizoen zowel in Warffum als Uithuizen zwemmen!

Via de inlogknoppen hieronder kunt u een abonnement voor het komend seizoen aanschaffen of verlengen. Weet u evt. uw wachtwoord niet meer, vraag dan een nieuw wachtwoord aan.

Een groot aantal gezinnen is overigens niet altijd financieel in staat om een abonnement zelf aan te schaffen of zwemlessen te betalen. Gelukkig is er de Stichting Leergeld die voor kinderen dan de mogelijkheid biedt om te ondersteunen. Maakte u hier in het verleden gebruik van of wilt u onderzoeken of u daarvan gebruik kun maken, verwijzen wij u graag naar de website van de Stichting Leergeld: https://www.leergeldhoogeland.nl/actueel/voorverkoop-zwemabonnementen-en-zwemlessen

Nieuwe abonnementen bestellen?

Abonnementhouders die bij ons bekend zijn, hebben email met een link ontvangen om nieuwe abonnementen online te kopen.

Wanneer u een abonnement met een toegangspas(e-card) hebt gekocht, kunt u de pas(e-card) tijdens de openingstijden aan de kassa afhalen.

Geplaatst in Zwembad de Breede, Zwembad de Dinge

 

Voor vragen over abonnementen kunt u een email sturen naar abonnementen@zwembadeneemsmond.nl

Mocht u niet in aanmerking komen voor ondersteuning van de Stichting Leergeld, maar wel moeite hebben om het bedrag ineens te betalen, kunnen we wellicht samen tot een oplossing komen. Neem dan contact op met abonnementen@zwembadeneemsmond.nl

We hebben er dit jaar opnieuw voor gekozen om GEEN prijsverhoging door te voeren voor de reguliere abonnementen. De prijzen zoals die in het afgelopen jaar en ook het jaar daarvoor golden, blijven gelijk. We hopen dat u in het komend seizoen dan een keer een ijsje of een kopje koffie bij ons aanschaft, om de inflatie een beetje te compenseren.

De zwemlessen zijn helaas wel iets in prijs gestegen, voornamelijk als gevolg van hogere personeelslasten. Voor een heel seizoen zwemles betaalt u dan 20 euro meer voor zwemlessen, omgerekend 5 euro per maand. Als u zwemlessen van ons heeft afgenomen krijgt u over het aanmelden voor de lessen nog een extra, aparte, email.

We hopen u binnenkort in één van onze baden te verwelkomen.

Team Zwembaden Eemsmond 

 

Ter informatie:

In de afgelopen winter is hard gewerkt om ook in Warffum het bad van heatpipes te voorzien, waardoor we hopelijk daar minder energielasten zullen hebben en we hopen dat de heatpipes in Uithuizen na een eerste proefjaar zo zijn ingeregeld, dat dit ook in Uithuizen gaat gebeuren.

Ondertussen zoeken we meer en meer naar samenwerking met andere partijen en proberen we het voorzieningenniveau op en rond de zwembaden te vergroten.

Zo is bij De Dinge in de afgelopen periode een postpakkettenwand geplaatst door een exploitant en hebben we een voorziening kunnen realiseren waar iedereen een electrische auto kan laden.
Als u een electrische auto rijdt, kan deze voor een relatief gunstig tarief worden opgeladen en gaan de inkomsten niet naar een exploitant in de Randstad, maar naar het zwembad. Ook in Warffum wordt momenteel gewerkt aan een laadpaal.

Ook zijn we in Uithuizen begonnen met de aanleg van het strand, dat aan de westzijde in de omgeving van het pierenbad wordt gerealiseerd. Het kan zijn dat daar in het begin nog enige overlast door wordt ervaren.

Daarnaast wordt bij De Dinge gewerkt aan media-schermen en helaas ook aan cameratoezicht. Dit laatste onder andere in verband met een toename in fietsendiefstallen uit de stallingen en vernielingen op het terrein. Beelden worden beperkte tijd opgeslagen en kunnen alleen in bijzondere situaties na toestemming door het bestuur teruggekeken worden door een zeer beperkt aantal personen cq de politie. Daarvoor is een “privacy-officer” aangewezen binnen het bestuur.

Achter het terrein van De Dinge wordt gewerkt aan de aanleg van een tijdelijk dorpje, inclusief een tijdelijk zorgcentrum, waar mensen tijdelijk kunnen wonen tijdens herstelwerkzaamheden in het kader van de aardbevingsproblematiek. Het kan zijn dat er enige hinder van de bouwplaats wordt ervaren, maar we hebben goede afspraken kunnen maken met de aannemer waardoor inkijk en overlast zo veel mogelijk wordt beperkt

Voor Warffum willen we komend jaar kijken naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van het terrein en het bad.
Inmiddels is een kunstenaar begonnen met een grote wandschildering op het ketelhuis bij het bad, maar dat is nog niet gereed bij aanvang van het seizoen en zoals gemeld wordt daar ook gewerkt aan een laadpaal.

Daarnaast zullen nog een aantal zaken moeten worden hersteld voordat het bad daadwerkelijk geopend kan worden. Dat heeft te maken met de relatief hoge grondwaterstanden in het afgelopen seizoen, waardoor er meer opwaartse druk is geweest dan gebruikelijk.

Beide baden hebben zoals bekend inmiddels een behoorlijke leeftijd en samen met de gemeente kijken we naar welke investeringen op welke termijn moeten en kunnen plaatsvinden. We ervaren de contacten met de gemeente positief en gaan er vanuit dat we de komende jaren samen kunnen werken aan mooie plannen.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers, vrijwilligers en bestuur Zwembaden Eemsmond