Beleidsplan Seizoen 2020

Beleidsplan Stichting zwembaden Eemsmond 

 

Voorzorgsmaatregelen Covid-19 virus.  

Geldend per 6-7-2020

Ontsmettingsmethoden

Onze medewerkers:

Bij aankomst in het zwembad, zullen zij eerst de handen ontsmetten met een op alcohol gebaseerd ontsmettingsmiddel. Bij de balie hangt een plastic scherm.

Onze bezoekers:

Vóór toetreding tot het zwembad dienen alle bezoekers hun handen te ontsmetten met het door stichting zwembaden Eemsmond beschikbaar gestelde ontsmettingsmiddel bij de ingang van de accommodatie.

Klantinstructies

Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.

Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven in elke situatie en op iedere locatie (dus zowel binnen als buiten) onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel tot volwassenen.

Volwassen dienen ten allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Met uitzondering van het banenzwemmen, daar is geen afstandsbeperking van kracht.

Tijdens activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen.

Volwassenen mogen tijdens het recreatief zwemmen weer in het pierenbad/waterspeelplaats aanwezig zijn met hun kinderen. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen.

Gebruik van kluisjes is weer toegestaan.

De horeca is vanaf 1 juli weer geopend.

Bij het bad is personeel aanwezig om toezicht te houden op de maatregelen. Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

De aangegeven looproute en tent worden verwijderd.

Bezoekers hoeven niet meer thuis de zwemkleding onder de gewone kleding aan te doen. Zowel bij binnenkomst als bij vertrek mag er gebruik worden gemaakt van de kleedhokjes.

De bezoekers mogen in beperkte mate gebruik maken van de douches. Ook de toiletten zijn weer toegankelijk.

Bij gezondheidsklachten en/of ziekteverschijnselen moet de bezoeker thuis blijven.

Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Bezoekersaantallen en registratie

Bezoekers moeten geregistreerd worden en deze contactgegevens worden minimaal 4 weken bewaard.

Bezoekers die zich niet willen registreren kunnen geen toegang krijgen tot het zwembad. Bezoekers met abonnementen worden digitaal geregistreerd. Bezoekers die een kaartje kopen dienen naam, telefoonnummer, e-mailadres en paraaf te zetten op daarvoor klaarliggende lijsten.

Betalingsverkeer

De e-card dient door de bezoeker zelf door de lezer te worden gehaald.

Betalen is mogelijk met contant geld, maar betaal bij voorkeur met een Pinbetaling.

Zwemles

De zwemlessen worden alleen in de Dinge gegeven.

Het is niet meer noodzakelijk voor zwemonderwijzers om tijdens de les afstand te houden tot leerlingen (tot 18 jaar).

De tijdsduur van de lessen is 30 minuten.

Ouders kunnen de leskaart bij de balie door de kaartlezer halen.

De kinderen mogen zowel voor als na de zwemles gebruik maken van de kleedhokjes.

De kinderen worden voor aanvang van de zwemles door de zwemonderwijzer bij de douches opgehaald.

Ouders mogen in de kantine wachten met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Ouders kunnen na afloop van de zwemles met inachtneming van de 1,5 meter afstand hun kind weer ophalen bij de douches en hun kind omkleden in de hokjes.

De kinderen mogen beperkt gebruik maken van de douches.

Alle materialen worden na gebruik schoongemaakt door het personeel