Bestuur

Personeel

Het bestuur van Zwembaden Eemsmond wordt gevormd door 5 personen:

Voorzitter                                 Harald Bouman                        voorzitter@zwembadeneemsmond.nl

Secretaris                                 Koos de Jonge                          secretaris@zwembadeneemsmond.nl

Penningmeester                       Koos Dijksterhuis

Algemeen Bestuurslid               Rineke van der Wal

Algemeen Bestuurslid               Jan Blaauw  (personeelszaken)  personeel@zwembadeneemsmond.nl

De dagelijkse leiding van de zwembaden ligt in de handen van een manager. De manager kun je bereiken via info@zwembadeneemsmond.nl en voor personeelsgerelateerde vragen evt ook via personeel@zwembadeneemsmond.nl.

De manager werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, dat het beleid en de kaders vast stelt en op die manier de opdrachtgever van de manager is.

Het bestuur is per email bereikbaar via de secretaris