Huisregels

Van harte welkom in onze zwembaden.

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.
De huisregels hangen bij de entree zodat iedere bezoeker er kennis van kan nemen. Ook liggen de huisregels bij de balie.

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.
Bij overtreding van deze regels wordt zonodig en bij het plegen van een strafbaar feit wordt altijd de politie ingeschakeld.

 • In beide zwembaden is het roken niet toegestaan.
 • Om gebruik te maken van ons zwembad dient u een geldig toegangsbewijs te tonen/kopen
 • De gebruiker mag de eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengen.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd
 • Voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding kunt u gebruik maken van de af te sluiten kledingkluisjes. De stichting zwembaden Eemsmond of het badpersoneel is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/ of diefstal van uw eigendommen. Zij kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Wij adviseren om medische problemen kenbaar te maken bij het zwembadpersoneel.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. Zwemkleding onder de knie is niet toegestaan.
 • Kinderen tot 7 jaar en kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Voor de veiligheid van kinderen zonder diploma adviseren wij het dragen van armbandjes.
 • Om gebruik te mogen maken van het diepe bad is een zwemdiploma verplicht; dit is altijd ter beoordeling van het badpersoneel.
 • Meegebrachte  spelmateriaal is alleen toegestaan in het ondiepe bad; dit is altijd ter beoordeling van het badpersoneel.
 • Duiken in het ondiepe bad is niet toegestaan.
 • Langdurig douchen is niet toegestaan.
 • Hardlopen en bal(spelen) op de perrons en in de kleedruimte is niet toegestaan
 • Het meebrengen en gebruik van glaswerk is niet toegestaan.
 • Alcohol misbruik en/of drugsgebruik is niet toegestaan.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • De duikplanken dienen volgens de voorschriften te worden gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om zijwaarts van de planken te springen, met meerdere personen tegelijk op de plank te staan of om onvoldoende afstand te houden.
 • De glijbaan dient volgens de voorschriften te worden gebruikt. Het is niet toegestaan om met meerderen tegelijk te glijden, onvoldoende afstand te houden of om boven of in het verloop van de glijbaan te stoppen en te blijven zitten.
 • Het gebruik van film en fotoapparatuur is niet toegestaan.
 • Bij ongewenst en/of wangedrag van bezoekers en/of huurders kan het badpersoneel de betreffende bezoekers/huurders uit het bad verwijderen en hen de toegang voor een bepaalde tijd tot de beide accomodaties ontzeggen.
  De politie wordt hiervan in kennis gesteld. Dit ter beoordeling van het bestuur Stichting Zwembaden Eemsmond.

De Breede

 • De perrons mogen uitsluitend worden betreden in zwemkleding